Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Om oss

Kransell & Wennborg är en patentbyrå, vars huvudsakliga verksamhet utgörs av kvalificerad rådgivning samt utarbetande och handläggning av ansökningar om patent-, varumärkes- och designskydd i Sverige och utlandet.

Vi representerar ett stort antal svenska och internationella företag och vi har ett nära samarbete med ett flertal patentbyråer runt om i världen.

Vi är auktoriserade att handlägga europeiska patentansökningar vid Europapatentverket (EPO) samt europeiska varumärkes- och designansökningar vid Kontoret för harmonisering av den inre marknaden (OHIM).

Kransell & Wennborg är anslutna till branschorganisationen Svenska Patentombudsföreningen (SPOF) och dess internationella motsvarighet, Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI). Vi är medlem i Sveriges Patentbyråers Förening (SEPAF) och följer branschens allmänna uppdragsvillkor (AU20).

Flera av konsulterna är även medlemmar i Institute of Professional Representives before the European Patent Office (EPI), Svenska Patentombudsföreningen (SPOF), Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR), Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) samt Licensing Executive Society (LES).

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Kransell & Wennborg är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ladda ner och läs vår integritetspolicy.

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, eller önskar att verkställa de rättigheter du har i relation till dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@kw.se.

Startår
1968 (perioden 1968-73 under namnet Kransell & Zetterström).

Kransell & Wennborg har ett kontor i Stockholm (Styrmansgatan 2) och ett i Göteborg (Vasagatan 43B).

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd