Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Tjänster

Kransell & Wennborgs tjänster omfattar huvudsakligen utarbetande och handläggning av ansökningar om patent-, varumärkes- och mönsterskydd i Sverige och utlandet. Vi utför nyhetsgranskningar, bedömningar avseende patenterbarhet och registreringsbarhet, intrångsbedömningar, s.k. product clearances, m.m. Vidare utarbetar vi IPR-strategier, sköter IPR-portföljer och övervakar konkurrenters rättigheter. Vi erbjuder också rådgivning inom upphovsrätt, firmarätt, konkurrensrätt, marknadsrätt samt avtalsrätt. Vid tvister och processer assisterar vi i domstol. Dessutom erbjuder vi genom intresseföretag, tjänster för bevakning och betalning av årsavgifter, samt datorprogramvara för IPR-portföljhantering.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd