Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Organisation

Kransell & Wennborg är en medelstor patentbyrå. Organisationens storlek ger möjlighet till optimala fördelar: den stora patentbyråns styrka och kompetens kombineras med den lilla patentbyråns flexibilitet och effektivitet.

Kransell & Wennborg har en platt organisation med minimal administrativ overhead och hög grad av flexibilitet. En grupp av självständiga konsulter med eget resultatansvar, och samtidigt i nära och informellt samarbete med varandra, borgar för hög kompetens, flexibilitet och effektivitet.

Vi tror att vår organisation har möjlighet att attrahera de bästa konsulterna. Ett faktum som talar för detta är att andelen av våra patentkonsulter som avlagt EQE-examen för att bli auktoriserade Europapatentombud torde vara en av de högsta i Sverige.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd