Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Debiteringspolicy

Vår debitering bygger på tidsbaserade konsultarvoden. Våra konsulter har full kontroll över debiteringen och övervakar att den totala debiteringen för ett arbete eller en åtgärd är rimlig.

Det är den totala kostnaden för en kund, mot bakgrund av kvaliteten på utfört arbete, som är av yttersta betydelse. Vår organisation är skapad för att utföra arbeten av hög kvalitet på effektivaste sätt till gagn för våra kunder.

Vi skickar över hel prislista på begäran.

Offerter och kostnadsuppskattningar kan också lämnas på begäran. Fast pris kan i regel bara ges på vissa typer av uppdrag där vi på förhand vet de kostnader som uppkommer.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd