Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Vision

Vi skall genom vår kompetens inom immaterialrätt verka för att stärka våra kunders position på marknaden. Vi skall skapa mervärden i form av optimala industriella rättsskydd. Samtidigt skall vi tillse att våra kunder undviker oavsiktliga intrång i andras rättigheter.

Vi skall genom vår kompetens, flexibilitet och effektivitet vara det optimala valet av samarbetspartner inom det immaterialrättsliga området.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd