Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Medarbetare

Anna Backenfors
Patent Paralegal

0725-561353
anna.backenfors@kw.se

Mer info

 • Patent paralegal

Anna Backenfors är sedan november 2019 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Hon har erfarenhet av arbete med varumärken sedan 1998 och har tidigare arbetat som trademark paralegal på Awapatent AB (1998-2006), Patrix AB (mars-september 2006), IP-avdelningen på SCA Hygiene Products AB / Essity Hygiene and Health AB (varumärken och design, 2006-2019) och AWA Sweden AB (januari-september 2019). Anna har studerat en Affärsekonomutbildning på IHM.

Henrik Bratt
European patent attorney

0735-13 92 90
henrik.bratt@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör i Kemiteknik, LTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Henrik Bratt anställdes på Kransell & Wennborg 2011. Han arbetade tidigare som patentkonsult på Awapatent i Helsingborg, München och Stockholm i sju år. Henrik har även en bakgrund som forskare på bioteknikföretaget Bioinvent i Lund där han arbetade med att bl.a. karaktärisera terapeutiska antikroppar. Henrik har erfarenhet av alla typer av patentrelaterade uppdrag, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, överklaganden, freedom-to-operate-analyser, intrångsanalyser m.m. Han har även en bred teknisk kompetens och har arbetat med patent inom många olika teknikområden, t.ex. processteknik, bioteknik, materialkemi, medicinteknik, mekanik och telekommunikation.

Carl Bruce
European patent attorney

0735-45 34 18
carl.bruce@kw.se

Mer info

 • Teknologie doktor Fiber- och Polymervetenskap, KTH
 • Civilingenjör Kemi och Kemiteknik, KTH
 • Auktoriserat Europapatentombud

Carl är sedan 2019 sökspecialist och patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med nyhetssökningar, freedom-to-operate-sökningar, validitetssökningar samt utarbetande och handläggande av patentansökningar avseende kemi och kemiteknik. Carl har särskilt stor erfarenhet inom pappersteknik, materialkemi, förnyelsebara material, nanocellulosa, polymerteknologi samt ytbeläggningar. Tidigare arbetade Carl som patentingenjör med fokus på polymer- och pappersteknik på PRV (2016-2019) och som forskare på ABBs forskningscenter inom kemi och polymera material (2015-2016).

Åsa Carlsson
Patent paralegal

0706-81 02 23
asa.carlsson@kw.se

Mer info

 • Patent paralegal

Åsa Carlsson är sedan 2018 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Åsa har lång erfarenhet inom branschen. Hon har tidigare arbetat som IP Coordinator med patent, varumärken och design på AWA Sweden AB mellan åren 1989-2018.

Mikaela Dahlquist
Patent paralegal

0704 80 74 75
mikaela.dahlquist@kw.se

Mer info

 • Patent paralegal

Mikaela Dahlquist är sedan 2006 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Hon har erfarenhet av arbete med patent och har tidigare arbetat som sekreterare på Västerås tingsrätt (1979-1985), Panamas Generalkonsulat (1987-1990), Teamwork (1990-1991), Foyen & Partners Advokatbyrå (1992-1993) och Advokatfirman Lindahl (1993-2005).

Christer Dahnér
European patent attorney

070-440 91 10
christer.dahner@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Christer Dahnér är sedan 2007 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Christer har tidigare varit patentkonsult på LA Groth & Co (1993-1995) samt Valea (2001-2007). Christer har också arbetat som patentingenjör inom industrin, först på Telefonaktiebolaget LM Ericsson (1995-1998) och sedan på Ericsson Mobile Communications (1998-2001). Teknikmässigt har Christer erfarenhet från telekommunikation, mjukvara, elkraft och elektronik.

Tomas Eriksson
European patent attorney

070-2487794
tomas.eriksson@kw.se

Mer info

 • Teknologie doktor Informationsteori, LTH
 • Civilingenjör Elektroteknik, LTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Diplôme Universitaire: Patent Litigation in Europe
 • European Patent Litigator
 • Medlem IEEE
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Tomas Eriksson är sedan 2012 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med konsultation, utarbetande och handläggande av patentansökningar avseende informationsteknologi, elektronik, data- och elektroteknik. Han har erfarenhet av internationella, europeiska, svenska, amerikanska samt andra nationella ansöknings-, invändnings-, och besvärsprocesser, patenterbarhetsbedömningar och intrångsfrågor. Han har även erfarenhet av inhouse-jobb ute hos kunder samt att verka som handledare och utbildare. Innan han började arbeta som patentkonsult tillbringade han flera år som forskare inom områdena digital och trådlös kommunikation (informationsteori; källkodning, kombinerad käll- och kanalkodning samt modulation) och signalbehandling (bild- och videokompression). Han är författare till fler än 20 granskade journal- och konferensartiklar.

Lisa Eurenius
European patent attorney

0735-28 06 56
lisa.eurenius@kw.se

Mer info

 • Licentiatexamen i materialvetenskap, Chalmers Tekniska Högskola (CTH)
 • Magisterexamen i fysik, Göteborgs universitet
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud

Lisa Eurenius är sedan 2024 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Hon arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, freedom-to-operate-analyser och intrångsutredningar. Lisa har en bred erfarenhet inom mekanik, materialteknik och fysik. Hon har bland annat arbetat med patent inom ståltillverkning, fordonsteknik, skärande bearbetning, gruvindustri, och nanoteknik. Lisa har tidigare arbetat som patentingenjör på Sandviks globala patentavdelning (2008-2011) och har sedan varit verksam som patentkonsult sedan 2012. Hon kommer närmast från Rouse (tidigare Valea) där hon arbetade mellan 2018 och 2024.

Jaana Falk
European patent attorney

070-545 13 56
jaana.falk@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Teknisk fysik, KTH, 1998
 • Auktoriserat Europapatentombud

Jaana Falk är sedan 2005 patentkonsult på Kransell & Wennborg och hjälper dig med alla dina patentrelaterade ärenden, bland annat utarbetande och handläggning av patentansökningar, intrångsutredningar och product clearances. Jaana var tidigare anställd som patentkonsult på Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (2001-2005) och innan det (1997-2001) som patentingenjör på Patent- och registreringsverket (PRV), där hon handlade nationella såväl som internationella patentansökningar. Jaana har erfarenhet från många tekniska områden, såsom tele- och datakommunikation, elkraft, elektronik och även inom mekanik.

Johanna Freeman
Patent Paralegal

073-500 43 13
johanna.freeman@kw.se

Mer info

 • Patent paralegal

Johanna Freeman är sedan 2017 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Hon har erfarenhet av arbete med patent och varumärken och har tidigare arbetat som IP Coordinator på Awapatent AB mellan åren 2000-2017. Johanna har studerat internationell administration med inriktning engelska vid Linnéuniversitetet, Växjö, samt vid University of Central Missouri, USA.

Daniel Fritsche
European patent attorney

0720-50 55 76
daniel.fritsche@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Teknisk fysik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Daniel Fritsche är sedan 2013 patentkonsult på Kransell & Wennborg och arbetar med många typer av patentrelaterade uppdrag, såsom utarbetande och global hantering av patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar, freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar och patentstrategier. Daniel har bred teknisk kompetens och har bland annat arbetat inom elektronik, belysning, radarteknik, nanoteknik, vindkraft, biometri, optik, fysik, halvledarteknik och mekanik. Daniel var tidigare patentkonsult och partner på Awapatent, och innan dess arbetade han med teknikutveckling och projektledning under nio år, varav tre år i Japan.

Lidija Glavas
Sökspecialist
Associate patent attorney

0707-75 38 75
lidija.glavas@kw.se

Mer info

 • Teknologie doktor Fiber- och Polymervetenskap, KTH
 • Civilingenjör Kemi och Kemiteknik, KTH

Lidija är sedan 2022 sökspecialist och patentkonsult på Kransell & Wennborg där hon arbetar med nyhetssökningar, freedom-to-operate-sökningar, validitetssökningar samt utarbetande och handläggande av patentansökningar avseende kemi och kemiteknik. Lidija har särskilt stor erfarenhet inom polymerteknologi, materialkemi, förnyelsebara material, ytbeläggningar, pappersteknik samt formuleringskemi. Tidigare arbetade Lidija som patentingenjör med fokus på polymer- och pappersteknik på PRV (2018-2022) och som forskare på OrganoClick AB inom fiber- och formuleringskemi (2016-2018).

Anders Hallin-Bergvall
European patent attorney

Mer info

 • Teknologie doktor Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers
 • Civilingenjör Teknisk fysik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud

Anders Hallin-Bergvall är sedan mitten av år 2021 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Anders arbetar främst med att utarbeta och handlägga patentansökningar, och har mest erfarenhet inom teknikområdena elektronik, elkraftsystem, medicinteknik, informationsteknologi, mekanik, mikro- och nanofabrikation, samt fysik i allmänhet. I tillägg till matematik och nanoteknologi inkluderar hans tekniska expertis även exempelvis signalbehandling, ljud- och bildkodning, styr- och reglerteknik, informationssäkerhet, databaser, mjukvaruutveckling samt maskininlärning och artificiella neuronnät. Anders har tidigare bedrivit forskning gällande elektrontransport i nanoremsor av materialet grafén, med fokus på utvecklande av för ändamålet lämpliga numeriska metoder. Närmast kommer Anders från Awapatent/AWA där han arbetade som patentkonsult 2014-2021.

Anders Hansson
European patent attorney

073-095 89 52
anders.hansson@kw.se

Mer info

 • Teknologie doktor Matematik, KTH
 • Civilingenjör Teknisk fysik, LTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • European Patent Litigator
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Anders anställdes 2019 efter en period som IPR Commercialization Manager inom Ericsson IPR & Licensing, där han ingick i teamet som koordinerar tvistlösning på patentområdet, förhandlar in- och utgående licensavtal och utvecklar företagets portfölj av standardessentiella patent. Anders är anställd på deltid som teknisk domare i EU:s nya Enhetliga patentdomstol (UPC). Han har tjänstgjort i samma roll i PMD/PMÖD och som tekniskt biträde för kunds räkning. Även om Anders alltså är van vid ärenden med en mer eller mindre uttalad motpart, hjälper han på Kransell & Wennborg sina kunder längs hela kedjan från utvärdering av uppfinning, patentansökan, handläggning inför myndighet, fram till beviljande och tiden därefter. Hans tekniska tyngdpunkt ligger på telekom, fysik, tillämpad matematik, ljud- och bildkodning, signalbehandling, IT-säkerhet, människa–dator-gränssnitt samt elkraftteknik.

Emmi Herterich
Sökspecialist
Associate patent attorney

0735-06 74 07
emmi.herterich@kw.se

Mer info

 • Kandidatexamen i fysik, Uppsala universitet
 • Masterexamen i Fysik, Materialteori, Uppsala universitet

Emmi är sedan 2022 sökspecialist och patentkonsult på Kransell & Wennborg där hon arbetar med nyhetssökningar, freedom-to-operate-sökningar, validitetssökningar samt utarbetande och handläggande av patentansökningar avseende mjukvara, AI/machine learning, och allmän fysik (kvant- och klassisk) såsom mekanik, optik, och kvantinformation. Närmast kommer Emmi från PRV där hon har arbetat som patentingenjör (2020-2022) med fokus på ljud- och bild.

Karin Hillsten
European patent attorney

0763-14 02 12
karin.hillsten@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör i Molekylär bioteknik, Uppsala Universitet
 • Auktoriserat Europapatentombud

Karin Hillsten är sedan 2019 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Karin arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, freedom-to-operate-analyser, intrångsutredningar, due-diligence-utredningar och patentstrategier. Karin har tidigare jobbat som patentkonsult på Awapatent och som in-house patentombud och patentchef på SCA Hygiene Products AB och Mölnlycke Health Care. Karins erfarenhet inom patentområdet spänner sig över flera teknikområden, bl.a. life science, kemi och mekanik, med särskilt fokus på medicinska och diagnostiska anordningar, konsumentprodukter, absorberande och adhesiva material, nonwovens och antimikrobiella medel.

Martin Holmberg
European patent attorney

070-992 70 50
martin.holmberg@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Kemiteknik, Helsingfors Tekniska Högskola
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt Patentombud

Martin Holmberg är sedan 2016 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Han arbetar med allt som rör patent, med början från rådgivning kring patentstrategier, utarbetande och hantering av patentansökningar globalt, invändningar, intrångsbedömningar, due-diligence och freedom-to-operate analyser. Martin började på Stockholms Patentbyrå AB 1992 och kommer senast från Bergenstråhle & Partners, där han arbetade 1999-2015. Han har en bred kemibakgrund med erfarenhet av många olika områden såsom life science, medicinsk teknik, bioteknik, miljöteknik och livsmedelsteknik. Martin har deltagit som tekniskt biträde vid processer inför Stockholms Tingsrätt. Han har varit aktiv i utbildningsfrågor inom epi, European Patent Institute och även fungerat som tutor och föreläsare.

Oskar Kronsell
European patent attorney

070-298 39 38
oskar.kronsell@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Kemiteknik med Fysik med master inom hållbara energisystem, Chalmers Tekniska Högskola, CTH
 • Auktoriserat Europapatentombud

Oskar Kronsell är sedan 2019 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden såsom utvärdering av uppfinningar, rådgivning kring patentstrategier, utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate-analyser, invändningar och intrångsärenden. Oskar har en bred teknisk kompentens inom mekanik, kemi och fysik och arbetar med patent inom bland annat fordonsindustrin, processindustrin, energiteknik och medicinteknik. Oskar har ett förflutet som patentkonsult på Awa (2011-2018) men kommer närmast från Borealis där han jobbade som patentingenjör. Oskar har även tidigare arbetat som processingenjör inom kärnkraftsindustrin.

Jessica Kumlin
Patent paralegal

073-532 24 66
jessica.kumlin@kw.se

Mer info

 • Patent paralegal
 • Innehavare av European Patent Administration Certificate (EPAC)

Jessica Kumlin är sedan januari 2020 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Hon har lång erfarenhet av arbete med patent. Jessica har tidigare arbetat som patent paralegal på Zacco Sweden AB (2002-2019), en utav Ericsson’s patentavdelningar (2000-2002) samt på Patent- och Registreringsverket (1998-2000). Jessica är Diplomerad IP-assistent från IP-Akademin (2008).

Anders Lindroth
European patent attorney

070-775 96 75
anders.lindroth@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Elektroteknik, LTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Anders Lindroth är sedan 2008 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Anders var tidigare anställd på Awapatent (2004-2008), men har även bred erfarenhet från tidigare tjänster som systemarkitekt, utvecklare, och managementkonsult på AU-System/Teleca (2001-2004) och Accenture (1997-2000). Anders har därmed direkt erfarenhet av utveckling inom telekommunikationssystem och mjukvara. Han har stor erfarenhet av att skapa och skydda patenträttigheter inom telekommunikation, elkraft, multimedia, säkerhetssystem, elektronik, halvledare och även mekanik.

Roland Mezöfi
European patent attorney

0708-40 77 55
roland.mezofi@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Elektroteknik, LTH; Magisterexamen Matematik, Lunds universitet
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Roland Mezöfi är sedan 2010 patentkonsult på Kransell & Wennborg och arbetade tidigare som patentkonsult på Awapatent. Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom utarbetandet och drivandet av patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Roland har bred erfarenhet av att driva patentansökningar i Sverige, Europa och USA. Teknikmässigt hanterar Roland ärenden i allt ifrån mekaniska lås, elkraft, tillämpningar av bildanalys, optik, allmän mekanik och fysik.

Magnus Nilsson
European patent attorney
Europeiskt designombud

0720-50 55 71
magnus.nilsson@kw.se

Mer info

 • Master of Computer and Information Engineering, Griffith University
 • B. Sc. Electronical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola, CTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Europeiskt designombud
 • Medlem IEEE
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Magnus Nilsson är sedan 2013 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Magnus arbetar med utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar, freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar och patentstrategier, med specifikt fokus på elektronik, machine learning/AI, belysning, bildbehandling, medical devices, mjukvara och molnbaserade innovationer. Magnus är även Europeiskt designombud. Magnus har ett förflutet som Senior Research engineer på Motorola Australia Pty. Ltd. där han forskade inom bild och videobehandling. Magnus var tidigare patentkonsult på Awapatent (2004-2013). Magnus är vidare teknisk expert i Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen.

Magnus Nordin
European patent attorney

076-321 26 90
magnus.nordin@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Elektroteknik, LTU
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Magnus Nordin är sedan 2011 patentkonsult på Kransell & Wennborg och arbetar med många typer av uppdrag, såsom utformande och hantering av patentansökningar på global basis, invändningar, intrångsutredningar, Freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar och patentstrategier. Magnus var tidigare patentkonsult på Awapatent (2000-2011). Han har även erfarenhet från inhouse-jobb ute hos kunder. Magnus är en ofta anlitad föreläsare och har undervisat och handlett i många år på patentområdet. Teknikmässigt har Magnus erfarenhet från bland annat data- och telekomsystem, elektronik, elkraft och system. Magnus är expert på mjukvarupatentering och har god inblick i gällande praxis på olika marknader. Han har även skrivit flera artiklar på området.

Johanna Nordlinder
Sökspecialist
Associate patent attorney

0735-03 78 74
johanna.nordlinder@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings tekniska högskola

Johanna är sedan 2022 sökspecialist och patentkonsult på Kransell & Wennborg där hon bland annat arbetar med nyhetssökningar, freedom-to-operate-sökningar och validitetssökningar samt utarbetande och handläggande av patentansökningar avseende mekanik. Närmast kommer Johanna från PRV där hon har arbetat som patentingenjör (2017-2022) med fokus på mekanik, bland annat inom transport, förpackningar och lantbruk.

Else Norman
Patent paralegal

076-319 42 38
else.norman@kw.se

Mer info

 • Patent paralegal

Else Norman är sedan maj 2018 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Else har en lång erfarenhet inom branschen. Hon kommer närmast från AWAPATENT AB där hon mellan åren 2010-2018 jobbade som patent paralegal. Hon har tidigare arbetat som patent paralegal på patentbyråer och en industripatentavdelning.

Johan Piscator
European patent attorney

0766-77 42 13
johan.piscator@kw.se

Mer info

 • Teknologie doktor Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers
 • Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Johan Piscator är sedan 2014 patentkonsult på Kransell & Wennborg och han arbetar med utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, intrångsundersökningar, freedom-to-operate analyser, patentstrategier samt övrig konsultation i patentrelaterade frågor. Johan har bred teknisk kompetens inom elektronik, fysik och mekanik och har arbetat med patent inom bland annat mikrovågsteknik, telekommunikation, nanoteknik, halvledarteknik och belysning. Johan var tidigare patentkonsult på Awapatent (2010 - 2014).

Lena Rapp
Patent paralegal
Europeiskt designombud

0730-25 84 07
lena.rapp@kw.se

Mer info

 • Patent paralegal
 • Europeiskt designombud
 • Office Manager, Göteborg
 • Innehavare av European Patent Administration Certificate (EPAC)

Lena Rapp är sedan september 2013 patent paralegal och europeiskt designombud på Kransell & Wennborg. Lena kommer närmast från AWAPATENT AB där hon mellan åren 2000-2013 arbetade som patent paralegal. Hon har tidigare arbetat som advokatsekreterare och VD-sekreterare. Lena är kontorsansvarig för Kransell & Wennborgs göteborgskontor.

Nina Rehn
Patent paralegal

0732 00 44 11
nina.rehn@kw.se

Mer info

 • Patent paralegal
 • Innehavare av European Patent Administration Certificate (EPAC)

Nina Rehn är sedan 2017 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Hon har erfarenhet av arbete med patent och Nina har tidigare arbetat som patent paralegal på Zacco Sweden AB mellan åren 2008-2017. Hon har även tidigare jobbat med administration på ett IT-utbildningsföretag (2000-2008).

Oscar Sewerin
European patent attorney

0766-77 42 12
oscar.sewerin@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Maskinteknik, LTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Oscar Sewerin är sedan 2014 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate-analyser, intrångsanalyser, patenterbarhetsbedömningar, m.m. Teknikmässigt arbetar Oscar främst inom mekanikområdet där han har en bred erfarenhet inom fordonsindustrin. Han har även erfarenhet från andra teknikområden såsom exempelvis medicinska anordningar, vindkraft och fysik. Oscar har ett förflutet som beräkningsingenjör och arbetade som konsult på Epsilon där han utförde tekniska strukturberäkningar för kunder inom framförallt fordonsindustrin och offshore-industrin. Närmast kommer Oscar från Awapatent där han arbetade som patentkonsult 2010-2014. Oscar är vidare teknisk expert i Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen.

Linda Egeröd Sidot
European patent attorney

0735-17 72 17
linda.egerod.sidot@kw.se

Mer info

 • Master of Science i Farmaceutisk biovetenskap, Göteborgs Universitet
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Diplôme Universitaire: Patent Litigation in Europe
 • European Patent Litigator

Linda Egeröd Sidot är sedan 2022 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Linda arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden, såsom utarbetande och handläggande av patentansökningar, invändningar, freedom-to-operate analyser och intrångsutredningar. Linda har bred erfarenhet inom mekanik, kemi och life-science, med särskilt fokus på förpackningar och förpackningsteknologi, absorberande material, nonwoven material, hygienartiklar och cellulosa- och fiberteknologi, men även inom medicinteknik och fordonsteknik. Linda har tidigare arbetat som in-house patentombud på SCA Hygiene Products AB (2004-2014). Närmast kommer Linda från Valea AB där hon arbetade som patentkonsult 2014-2022.

Helene Svantesson
Patent Paralegal
Europeiskt varumärkesombud
Europeiskt designombud

076-318 83 40
helene.svantesson@kw.se

Mer info

 • Patent Paralegal
 • Europeiskt varumärkesombud
 • Europeiskt designombud

Helene Svantesson är sedan 2019 patent paralegal och europeiskt varumärkes- och designombud på Kransell & Wennborg. Hon började i patentbranschen 2009 på Bjerkéns Patenbyrå i Västerås och närmast kommer hon från ABBs patentavdelning. Helene har vidare en Magisterexamen i Datateknik och har tidigare arbetat med mjukvaruutveckling, produkt- och systemtester samt teknisk support på ABB.

Andreas Svensson
European patent attorney

072-050 91 40
andreas.svensson@kw.se

Mer info

 • Master of Science in Management of Intellectual Property Law, Queen Mary College, University of London
 • Certificate in Intellectual Property Law, Queen Mary College, University of London
 • Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Andreas Svensson är sedan 2017 patentkonsult på Kransell & Wennborg och hjälper sina kunder med många olika typer av patentrelaterande ärenden, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, patenterbarhetsbedömningar, patentbevakningar, patentportföljshantering, utarbetande och inlämning av erinran, invändningar, freedom-to-operate-utredningar, due diligence-utredningar samt stöd vid upprätthållande av patent och intrångstvister. Andreas har maskinteknik som teknisk bakgrund, men hans patentområde spänner över flera teknikområden, alltifrån mekanik till elektronik och material, med särskilt fokus på fordonsteknik, byggnadskonstruktion och material, last- och förtöjningssystem, medicinteknik, dispensrar samt diverse konsumentprodukter. Närmast kommer Andreas från Zacco där han arbetade som patentkonsult (2014 – 2017). Andreas påbörjade sin karriär inom IP år 2006 och har tidigare arbetat på IP avdelningen hos Kongsberg Automotive, patentavdelningen hos SCA Hygiene Products AB samt som ombud hos Awapatent.

Bodil Tammisto
Europeiskt varumärkesombud
Europeiskt designombud

076-325 26 14
bodil.tammisto@kw.se

Mer info

 • Europeiskt varumärkesombud
 • Europeiskt designombud

Bodil har gedigen och omfattande erfarenhet av arbete kring inlämnande och registrering av varumärkes- och designansökningar, både nationellt och internationellt. Hon bistår även sina klienter med strategisk översyn av varumärkesportföljer, förgranskningar och bevakningar. Bodil är auktoriserad att företräda klienter inför EUIPO vad gäller både varumärke och design.

Bodil har stor vana av att i nära samarbete med kunden utarbeta designansökningar vilka ger optimala förutsättningar för ett hållbart designskydd. Hon har arbetat med både stora och små företag liksom den enskilde formgivaren. Bodil har stor kunskap om olika länders krav på formalia och framför allt de olika krav som ställs på de avbildningar som skall inges i samband med design. Bodil kan även bistå sina klienter med strategisk rådgivning och intrångsutredningar i immaterialrättsliga frågor främst avseende design- och varumärkesskydd. Hon har vidare en mycket gedigen erfarenhet av inregistrering av namnändring, firmaändring, överlåtelser samt fusioner i Sverige och i utlandet.

Ejvor Ullberg
Patent paralegal

0735 86 62 57
ejvor.ullberg@kw.se

Mer info

 • Patent paralegal

Ejvor Ullberg är sedan februari 2013 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Ejvor har en lång erfarenhet inom branschen. Hon kommer närmast från AWAPATENT AB där hon mellan åren 2006-2013 arbetade som patent paralegal / paralegal. Hon har tidigare arbetat som patent paralegal på såväl små som stora patentbyråer samt vid industripatentavdelningar.

Jakob Wallin
European patent attorney

0766-77 90 66
jakob.wallin@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Maskinteknik, LiTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Jakob Wallin är sedan 2014 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han utför alla typer av patentuppdrag. Han har studerat maskinteknik med specialisering inom mekatronik och hydraulik. Jakob kommer närmast från Wuesthoff & Wuesthoff i München (2011-2014) där han arbetade som patentkonsult, huvudsakligen med europeiska patentansökningar och invändningsförfaranden. Tidigare har Jakob arbetat som patentingenjör på Scanias patentavdelning (2010-2011) och som granskare på PRV (2008-2010) samt utfört examensarbete vid Atlas Copco Rock Drills (2007). Jakob har även varit anlitad som patentkunnig meddomare vid Oslo tingsrätt.

Johan Wennborg
European patent attorney
Europeiskt designombud

070-300 00 93
johan.wennborg@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Maskinteknik, KTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • EG-designombud
 • Diplôme Universitaire: Patent Litigation in Europe
 • European Patent Litigator
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Johan Wennborg är patent- och designkonsult på Kransell & Wennborg sedan 2002. Inom patentområdet hjälper han sina kunder med en rad olika frågor, såsom utvärdering av uppfinningar, patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar, patentstrategier och konsultation i samband med patenttvister i Sverige och internationellt liksom bevakning och utvärdering av andras patent. Han agerar också som tekniskt biträde vid patenträttsliga rättegångar i Sverige. Johan har tidigare arbetat som granskare vid det europeiska patentverket, EPO (1997-2002) och som patentingenjör vid ABB AB (1992-1997). Dessförinnan arbetade han med industriell marknadsföring och projektledning. Johan har en bred teknisk kompetens och erfarenhet inom framförallt det mekaniska området. Från sin nuvarande och sina tidigare anställningar har han särskild erfarenhet inom låsteknik, butiksinredningssystem och varupresentation, förpackningsteknik och ventilationsteknik. Inom designområdet hjälper han sina kunder med exempelvis skyddsbarhetsbedömningar, designansökningar, intrångsutredningar, invändningar och analys av andras designskydd.

Anders Wirén
European patent attorney

0727-42 22 34
anders.wiren@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör i Kemiteknik, LTH och UCSD; Lunds Biomedicinska Forskarskola
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Anders arbetar med alla typer av patentrelaterade uppdrag, inklusive utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate, intrångsanalyser, patentstrategier och avtalsrelaterade frågor. En stor del av sin tid ägnar Anders åt övergripande rådgivning i frågor som spänner över teknik, juridik och affärer. Vidare är Anders en ofta anlitad föreläsare. Anders arbetar inom många teknikområden. Hans expertis finns inom kemiteknik, miljöteknik, kemi, life science och han har särskilt stor erfarenhet av cancerdiagnostik, antikroppsteknik, biobränsleproduktion samt pappersindustri. Tidigare arbetade Anders på Awapatent AB (2006-2010) och PRV (2004-2006).

Emeli Yrwing
IP paralegal

0708-10 57 40
emeli.yrwing@kw.se

Mer info

 • IP paralegal

Emeli Yrwing är sedan 2019 paralegal på Kransell & Wennborg. Hon har erfarenhet av arbete med patent, varumärken och design och arbetade tidigare som paralegal på Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (2007-2019). Innan dess arbetade hon som assistent på White & Case Advokatbyrå AB (2001-2007).

Fredrik Öisjöen
European patent attorney

0707-90 04 89
fredrik.oisjoen@kw.se

Mer info

 • Teknologie doktor Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers
 • Civilingenjör Teknisk fysik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud

Fredrik Öisjöen är sedan 2016 patentkonsult på Kransell & Wennborg och han arbetar med utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, intrångsundersökningar, freedom-to-operate analyser, patenterbarhetsbedömningar, samt övrig konsultation i patentrelaterade frågor. Fredrik har bred teknisk kompetens inom elektronik, fysik, och mekanik och har arbetat med patent inom bland annat medicinteknik, nanoteknik, belysning, samt inom fordonsindustrin. Tidigare forskade Fredrik inom supraledande sensorer för medicinska tillämpningar med fokus på magnetiska nanopartiklar och medicinska avbildningstekniker, men även på karakterisering och tillverkning av supraledande komponenter. Närmast kommer Fredrik från Awapatent där han arbetade som patentkonsult 2012 - 2016.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd