Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Patent

Våra tjänster inom patentområdet innefattar bl.a.

 • Utarbetande och handläggning av patentansökningar i Sverige, Europa och övriga världen
 • Nyhetsundersökningar
 • Patenterbarhetsbedömningar och validitetsundersökningar
 • Product clearances
 • Intrångsundersökningar och -bedömningar
 • Utarbetande och handläggning av invändningar, besvär och liknande
 • Strategisk patentrådgivning, utarbetande av patentstrategier
 • Outsourcing av hel patentavdelning
 • Assistans vid patenträttstvister
 • Administration av patent
 • Bevakning och betalning av årsavgifter

Vill du veta mer, kontakta någon av våra patentkonsulter.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd