Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Design

Våra tjänster inom designområdet innefattar bl.a.

  • Upprättande och handläggning av varumärkesansökningar i Sverige, Europa och övriga världen
  • Nyhetsundersökningar
  • Registreringsbarhetsbedömningar och validitetsundersökningar
  • Product clearances
  • Intrångsundersökningar och -bedömningar
  • Utarbetande och handläggning av invändningar, besvär och liknande
  • Strategisk rådgivning, utarbetande av strategier
  • Assistans vid rättstvister
  • Bevakning och betalning av förnyelser

Vill du veta mer, kontakta någon av våra designkonsulter.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd