Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Rekrytering

Under de senaste åren har vi varit mycket lyckosamma i våra rekryteringar. Så ska det fortsätta.

PATENTKONSULT

Vi anställer toppkonsulter som har klarat EQE:n. Det spelar ingen roll om du bara har varit European patent attorney en kortare period. Det som är viktigt för oss är att du hade drivet och den analytiska förmågan att klara examen. För att passa in hos oss vill du ta ansvar, framförallt för ditt eget arbete och dina egna kundrelationer, men även för hela firmans utveckling. För dig är det självklart att kunderna står i centrum och du har förmågan att balansera deras önskemål mot vad som är juridiskt möjligt så att de är nöjda med ditt arbete, såväl vid leverans som efter fem år när det bränner till. Du är inte intresserad av att ha en chef som håller dig i handen. Istället uppskattar du en kollegial atmosfär och den frihet vi erbjuder dig. Frånvaron av chefer och andra over head-funktioner på Kransell & Wennborg skapar mycket goda förutsättningar att belöna dig som gör ett bra jobb.

Om du tycker att Kransell & Wennborg verkar vara en plats för dig hoppas vi att du skickar ett email till rekrytering@kw.se. Vi lovar att återkomma snabbt!

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd