Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Tomas Eriksson

European patent attorney

070-2487794
tomas.eriksson@kw.se

  • Teknologie doktor Informationsteori, LTH
  • Civilingenjör Elektroteknik, LTH
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Diplôme Universitaire: Patent Litigation in Europe
  • European Patent Litigator
  • Medlem IEEE
  • Delägare i Kransell & Wennborg

Tomas Eriksson är sedan 2012 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med konsultation, utarbetande och handläggande av patentansökningar avseende informationsteknologi, elektronik, data- och elektroteknik. Han har erfarenhet av internationella, europeiska, svenska, amerikanska samt andra nationella ansöknings-, invändnings-, och besvärsprocesser, patenterbarhetsbedömningar och intrångsfrågor. Han har även erfarenhet av inhouse-jobb ute hos kunder samt att verka som handledare och utbildare. Innan han började arbeta som patentkonsult tillbringade han flera år som forskare inom områdena digital och trådlös kommunikation (informationsteori; källkodning, kombinerad käll- och kanalkodning samt modulation) och signalbehandling (bild- och videokompression). Han är författare till fler än 20 granskade journal- och konferensartiklar.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd