Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Oskar Kronsell

European patent attorney

070-298 39 38
oskar.kronsell@kw.se

  • Civilingenjör Kemiteknik med Fysik med master inom hållbara energisystem, Chalmers Tekniska Högskola, CTH
  • Auktoriserat Europapatentombud

Oskar Kronsell är sedan 2019 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden såsom utvärdering av uppfinningar, rådgivning kring patentstrategier, utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate-analyser, invändningar och intrångsärenden. Oskar har en bred teknisk kompentens inom mekanik, kemi och fysik och arbetar med patent inom bland annat fordonsindustrin, processindustrin, energiteknik och medicinteknik. Oskar har ett förflutet som patentkonsult på Awa (2011-2018) men kommer närmast från Borealis där han jobbade som patentingenjör. Oskar har även tidigare arbetat som processingenjör inom kärnkraftsindustrin.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd