Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Oscar Sewerin

European patent attorney

0766-77 42 12
oscar.sewerin@kw.se

  • Civilingenjör Maskinteknik, LTH
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Delägare i Kransell & Wennborg

Oscar Sewerin är sedan 2014 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate-analyser, intrångsanalyser, patenterbarhetsbedömningar, m.m. Teknikmässigt arbetar Oscar främst inom mekanikområdet där han har en bred erfarenhet inom fordonsindustrin. Han har även erfarenhet från andra teknikområden såsom exempelvis medicinska anordningar, vindkraft och fysik. Oscar har ett förflutet som beräkningsingenjör och arbetade som konsult på Epsilon där han utförde tekniska strukturberäkningar för kunder inom framförallt fordonsindustrin och offshore-industrin. Närmast kommer Oscar från Awapatent där han arbetade som patentkonsult 2010-2014. Oscar är vidare teknisk expert i Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd