Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Martin Holmberg

European patent attorney

070-992 70 50
martin.holmberg@kw.se

  • Civilingenjör Kemiteknik, Helsingfors Tekniska Högskola
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Svenskt Patentombud

Martin Holmberg är sedan 2016 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Han arbetar med allt som rör patent, med början från rådgivning kring patentstrategier, utarbetande och hantering av patentansökningar globalt, invändningar, intrångsbedömningar, due-diligence och freedom-to-operate analyser. Martin började på Stockholms Patentbyrå AB 1992 och kommer senast från Bergenstråhle & Partners, där han arbetade 1999-2015. Han har en bred kemibakgrund med erfarenhet av många olika områden såsom life science, medicinsk teknik, bioteknik, miljöteknik och livsmedelsteknik. Martin har deltagit som tekniskt biträde vid processer inför Stockholms Tingsrätt. Han har varit aktiv i utbildningsfrågor inom epi, European Patent Institute och även fungerat som tutor och föreläsare.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd