Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Magnus Nordin

European patent attorney

076-321 26 90
magnus.nordin@kw.se

  • Civilingenjör Elektroteknik, LTU
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Svenskt patentombud
  • Delägare i Kransell & Wennborg

Magnus Nordin är sedan 2011 patentkonsult på Kransell & Wennborg och arbetar med många typer av uppdrag, såsom utformande och hantering av patentansökningar på global basis, invändningar, intrångsutredningar, Freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar och patentstrategier. Magnus var tidigare patentkonsult på Awapatent (2000-2011). Han har även erfarenhet från inhouse-jobb ute hos kunder. Magnus är en ofta anlitad föreläsare och har undervisat och handlett i många år på patentområdet. Teknikmässigt har Magnus erfarenhet från bland annat data- och telekomsystem, elektronik, elkraft och system. Magnus är expert på mjukvarupatentering och har god inblick i gällande praxis på olika marknader. Han har även skrivit flera artiklar på området.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd