Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Linda Egeröd Sidot

European patent attorney

0735-17 72 17
linda.egerod.sidot@kw.se

  • Master of Science i Farmaceutisk biovetenskap, Göteborgs Universitet
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Svenskt patentombud
  • Diplôme Universitaire: Patent Litigation in Europe
  • European Patent Litigator

Linda Egeröd Sidot är sedan 2022 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Linda arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden, såsom utarbetande och handläggande av patentansökningar, invändningar, freedom-to-operate analyser och intrångsutredningar. Linda har bred erfarenhet inom mekanik, kemi och life-science, med särskilt fokus på förpackningar och förpackningsteknologi, absorberande material, nonwoven material, hygienartiklar och cellulosa- och fiberteknologi, men även inom medicinteknik och fordonsteknik. Linda har tidigare arbetat som in-house patentombud på SCA Hygiene Products AB (2004-2014). Närmast kommer Linda från Valea AB där hon arbetade som patentkonsult 2014-2022.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd