Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Lidija Glavas

Sökspecialist


Associate patent attorney
0707-75 38 75
lidija.glavas@kw.se

  • Teknologie doktor Fiber- och Polymervetenskap, KTH
  • Civilingenjör Kemi och Kemiteknik, KTH

Lidija är sedan 2022 sökspecialist och patentkonsult på Kransell & Wennborg där hon arbetar med nyhetssökningar, freedom-to-operate-sökningar, validitetssökningar samt utarbetande och handläggande av patentansökningar avseende kemi och kemiteknik. Lidija har särskilt stor erfarenhet inom polymerteknologi, materialkemi, förnyelsebara material, ytbeläggningar, pappersteknik samt formuleringskemi. Tidigare arbetade Lidija som patentingenjör med fokus på polymer- och pappersteknik på PRV (2018-2022) och som forskare på OrganoClick AB inom fiber- och formuleringskemi (2016-2018).

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd