Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

LENA RAPP

Patent paralegal


Europeiskt designombud
0730-25 84 07
lena.rapp@kw.se

  • Patent paralegal
  • Europeiskt designombud
  • Office Manager, Göteborg
  • Innehavare av European Patent Administration Certificate (EPAC)

Lena Rapp är sedan september 2013 patent paralegal och europeiskt designombud på Kransell & Wennborg. Lena kommer närmast från AWAPATENT AB där hon mellan åren 2000-2013 arbetade som patent paralegal. Hon har tidigare arbetat som advokatsekreterare och VD-sekreterare. Lena är kontorsansvarig för Kransell & Wennborgs göteborgskontor.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd