Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Karin Hillsten

European patent attorney

0763-14 02 12
karin.hillsten@kw.se

  • Civilingenjör i Molekylär bioteknik, Uppsala Universitet
  • Auktoriserat Europapatentombud

Karin Hillsten är sedan 2019 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Karin arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, freedom-to-operate-analyser, intrångsutredningar, due-diligence-utredningar och patentstrategier. Karin har tidigare jobbat som patentkonsult på Awapatent och som in-house patentombud och patentchef på SCA Hygiene Products AB och Mölnlycke Health Care. Karins erfarenhet inom patentområdet spänner sig över flera teknikområden, bl.a. life science, kemi och mekanik, med särskilt fokus på medicinska och diagnostiska anordningar, konsumentprodukter, absorberande och adhesiva material, nonwovens och antimikrobiella medel.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd