Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Johan Wennborg

European patent attorney


Europeiskt designombud
070-300 00 93
johan.wennborg@kw.se

  • Civilingenjör Maskinteknik, KTH
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Svenskt patentombud
  • EG-designombud
  • Diplôme Universitaire: Patent Litigation in Europe
  • European Patent Litigator
  • Delägare i Kransell & Wennborg

Johan Wennborg är patent- och designkonsult på Kransell & Wennborg sedan 2002. Inom patentområdet hjälper han sina kunder med en rad olika frågor, såsom utvärdering av uppfinningar, patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar, patentstrategier och konsultation i samband med patenttvister i Sverige och internationellt liksom bevakning och utvärdering av andras patent. Han agerar också som tekniskt biträde vid patenträttsliga rättegångar i Sverige. Johan har tidigare arbetat som granskare vid det europeiska patentverket, EPO (1997-2002) och som patentingenjör vid ABB AB (1992-1997). Dessförinnan arbetade han med industriell marknadsföring och projektledning. Johan har en bred teknisk kompetens och erfarenhet inom framförallt det mekaniska området. Från sin nuvarande och sina tidigare anställningar har han särskild erfarenhet inom låsteknik, butiksinredningssystem och varupresentation, förpackningsteknik och ventilationsteknik. Inom designområdet hjälper han sina kunder med exempelvis skyddsbarhetsbedömningar, designansökningar, intrångsutredningar, invändningar och analys av andras designskydd.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd