Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Jaana Falk

European patent attorney

070-545 13 56
jaana.falk@kw.se

  • Civilingenjör Teknisk fysik, KTH, 1998
  • Auktoriserat Europapatentombud

Jaana Falk är sedan 2005 patentkonsult på Kransell & Wennborg och hjälper dig med alla dina patentrelaterade ärenden, bland annat utarbetande och handläggning av patentansökningar, intrångsutredningar och product clearances. Jaana var tidigare anställd som patentkonsult på Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (2001-2005) och innan det (1997-2001) som patentingenjör på Patent- och registreringsverket (PRV), där hon handlade nationella såväl som internationella patentansökningar. Jaana har erfarenhet från många tekniska områden, såsom tele- och datakommunikation, elkraft, elektronik och även inom mekanik.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd