Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Henrik Bratt

European patent attorney

0735-13 92 90
henrik.bratt@kw.se

  • Civilingenjör i Kemiteknik, LTH
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Svenskt patentombud
  • Delägare i Kransell & Wennborg

Henrik Bratt anställdes på Kransell & Wennborg 2011. Han arbetade tidigare som patentkonsult på Awapatent i Helsingborg, München och Stockholm i sju år. Henrik har även en bakgrund som forskare på bioteknikföretaget Bioinvent i Lund där han arbetade med att bl.a. karaktärisera terapeutiska antikroppar. Henrik har erfarenhet av alla typer av patentrelaterade uppdrag, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, överklaganden, freedom-to-operate-analyser, intrångsanalyser m.m. Han har även en bred teknisk kompetens och har arbetat med patent inom många olika teknikområden, t.ex. processteknik, bioteknik, materialkemi, medicinteknik, mekanik och telekommunikation.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd