Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Fredrik Öisjöen

European patent attorney

0707-90 04 89
fredrik.oisjoen@kw.se

  • Teknologie doktor Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers
  • Civilingenjör Teknisk fysik, Chalmers
  • Auktoriserat Europapatentombud

Fredrik Öisjöen är sedan 2016 patentkonsult på Kransell & Wennborg och han arbetar med utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, intrångsundersökningar, freedom-to-operate analyser, patenterbarhetsbedömningar, samt övrig konsultation i patentrelaterade frågor. Fredrik har bred teknisk kompetens inom elektronik, fysik, och mekanik och har arbetat med patent inom bland annat medicinteknik, nanoteknik, belysning, samt inom fordonsindustrin. Tidigare forskade Fredrik inom supraledande sensorer för medicinska tillämpningar med fokus på magnetiska nanopartiklar och medicinska avbildningstekniker, men även på karakterisering och tillverkning av supraledande komponenter. Närmast kommer Fredrik från Awapatent där han arbetade som patentkonsult 2012 - 2016.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd