Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

DANIEL FRITSCHE

European patent attorney

0720-50 55 76
daniel.fritsche@kw.se

  • Civilingenjör Teknisk fysik, Chalmers
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Svenskt patentombud
  • Delägare i Kransell & Wennborg

Daniel Fritsche är sedan 2013 patentkonsult på Kransell & Wennborg och arbetar med många typer av patentrelaterade uppdrag, såsom utarbetande och global hantering av patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar, freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar och patentstrategier. Daniel har bred teknisk kompetens och har bland annat arbetat inom elektronik, belysning, radarteknik, nanoteknik, vindkraft, biometri, optik, fysik, halvledarteknik och mekanik. Daniel var tidigare patentkonsult och partner på Awapatent, och innan dess arbetade han med teknikutveckling och projektledning under nio år, varav tre år i Japan.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd