Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Andreas Svensson

European patent attorney

072-050 91 40
andreas.svensson@kw.se

  • Master of Science in Management of Intellectual Property Law, Queen Mary College, University of London
  • Certificate in Intellectual Property Law, Queen Mary College, University of London
  • Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Delägare i Kransell & Wennborg

Andreas Svensson är sedan 2017 patentkonsult på Kransell & Wennborg och hjälper sina kunder med många olika typer av patentrelaterande ärenden, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, patenterbarhetsbedömningar, patentbevakningar, patentportföljshantering, utarbetande och inlämning av erinran, invändningar, freedom-to-operate-utredningar, due diligence-utredningar samt stöd vid upprätthållande av patent och intrångstvister. Andreas har maskinteknik som teknisk bakgrund, men hans patentområde spänner över flera teknikområden, alltifrån mekanik till elektronik och material, med särskilt fokus på fordonsteknik, byggnadskonstruktion och material, last- och förtöjningssystem, medicinteknik, dispensrar samt diverse konsumentprodukter. Närmast kommer Andreas från Zacco där han arbetade som patentkonsult (2014 – 2017). Andreas påbörjade sin karriär inom IP år 2006 och har tidigare arbetat på IP avdelningen hos Kongsberg Automotive, patentavdelningen hos SCA Hygiene Products AB samt som ombud hos Awapatent.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd