Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Anders Wirén

European patent attorney

0727-42 22 34
anders.wiren@kw.se

  • Civilingenjör i Kemiteknik, LTH och UCSD; Lunds Biomedicinska Forskarskola
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Svenskt patentombud
  • Delägare i Kransell & Wennborg

Anders arbetar med alla typer av patentrelaterade uppdrag, inklusive utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate, intrångsanalyser, patentstrategier och avtalsrelaterade frågor. En stor del av sin tid ägnar Anders åt övergripande rådgivning i frågor som spänner över teknik, juridik och affärer. Vidare är Anders en ofta anlitad föreläsare. Anders arbetar inom många teknikområden. Hans expertis finns inom kemiteknik, miljöteknik, kemi, life science och han har särskilt stor erfarenhet av cancerdiagnostik, antikroppsteknik, biobränsleproduktion samt pappersindustri. Tidigare arbetade Anders på Awapatent AB (2006-2010) och PRV (2004-2006).

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd