Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Anders Lindroth

European patent attorney

070-775 96 75
anders.lindroth@kw.se

  • Civilingenjör Elektroteknik, LTH
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Diplôme Universitaire: Patent Litigation in Europe
  • European Patent Litigator
  • Svenskt patentombud
  • Delägare i Kransell & Wennborg

Anders Lindroth är sedan 2008 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Anders var tidigare anställd på Awapatent (2004-2008), men har även bred erfarenhet från tidigare tjänster som systemarkitekt, utvecklare, och managementkonsult på AU-System/Teleca (2001-2004) och Accenture (1997-2000). Anders har därmed direkt erfarenhet av utveckling inom telekommunikationssystem och mjukvara. Han har stor erfarenhet av att skapa och skydda patenträttigheter inom telekommunikation, elkraft, multimedia, säkerhetssystem, elektronik, halvledare och även mekanik.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd