Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Anders Hallin-Bergvall

European patent attorney

0760-01 70 02
anders.hallin-bergvall@kw.se

  • Teknologie doktor Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers
  • Civilingenjör Teknisk fysik, Chalmers
  • Auktoriserat Europapatentombud

Anders Hallin-Bergvall är sedan mitten av år 2021 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Anders arbetar främst med att utarbeta och handlägga patentansökningar, och har mest erfarenhet inom teknikområdena elektronik, elkraftsystem, medicinteknik, informationsteknologi, mekanik, mikro- och nanofabrikation, samt fysik i allmänhet. I tillägg till matematik och nanoteknologi inkluderar hans tekniska expertis även exempelvis signalbehandling, ljud- och bildkodning, styr- och reglerteknik, informationssäkerhet, databaser, mjukvaruutveckling samt maskininlärning och artificiella neuronnät. Anders har tidigare bedrivit forskning gällande elektrontransport i nanoremsor av materialet grafén, med fokus på utvecklande av för ändamålet lämpliga numeriska metoder. Närmast kommer Anders från Awapatent/AWA där han arbetade som patentkonsult 2014-2021.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd