Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Anders Hansson

European patent attorney

073-095 89 52
anders.hansson@kw.se

  • Teknologie doktor Matematik, KTH
  • Civilingenjör Teknisk fysik, LTH
  • Auktoriserat Europapatentombud
  • Svenskt patentombud
  • Diplôme Universitaire (CEIPI): Patent Litigation in Europe

Anders anställdes 2019 efter en period som IPR Commercialization Manager inom Ericsson IPR & Licensing, där han ingick i teamet som koordinerar tvistlösning på patentområdet, förhandlar in- och utgående licensavtal och utvecklar företagets portfölj av standardessentiella patent. Anders har suttit som domare i intrångs- och ogiltighetsmål i PMD/PMÖD samt som tekniskt biträde för kunds räkning. Även om Anders alltså är van vid ärenden med en mer eller mindre uttalad motpart, hjälper han på Kransell & Wennborg sina kunder längs hela kedjan från utvärdering av uppfinning, patentansökan, handläggning inför myndighet, fram till beviljande och tiden därefter. Hans tekniska tyngdpunkt ligger på telekom, tillämpad matematik, ljud- och bildkodning, signalbehandling, IT-säkerhet, människa–dator-gränssnitt samt elkraftteknik. Anders inledde sin karriär 2007-2015 på AWA.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd