Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Bodil Tammisto

Europeiskt varumärkesombud


Europeiskt designombud
076-325 26 14
bodil.tammisto@kw.se

  • Europeiskt varumärkesombud
  • Europeiskt designombud

Bodil har gedigen och omfattande erfarenhet av arbete kring inlämnande och registrering av varumärkes- och designansökningar, både nationellt och internationellt. Hon bistår även sina klienter med strategisk översyn av varumärkesportföljer, förgranskningar och bevakningar. Bodil är auktoriserad att företräda klienter inför EUIPO vad gäller både varumärke och design.

Bodil har stor vana av att i nära samarbete med kunden utarbeta designansökningar vilka ger optimala förutsättningar för ett hållbart designskydd. Hon har arbetat med både stora och små företag liksom den enskilde formgivaren. Bodil har stor kunskap om olika länders krav på formalia och framför allt de olika krav som ställs på de avbildningar som skall inges i samband med design. Bodil kan även bistå sina klienter med strategisk rådgivning och intrångsutredningar i immaterialrättsliga frågor främst avseende design- och varumärkesskydd. Hon har vidare en mycket gedigen erfarenhet av inregistrering av namnändring, firmaändring, överlåtelser samt fusioner i Sverige och i utlandet.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd