Patent, varumärken och designskydd

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Medarbetare

Bengt Romedahl
European patent attorney

08-661 21 33
070-633 44 55
bengt.romedahl@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Elektroteknik, KTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Bengt Romedahl är sedan 1999 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Bengt var tidigare granskare på Patentverket (1996-1999). Teknikmässigt har Bengt erfarenhet från telekommunikationssystem, elkraft, elektronik, antenner och även mekanik.

Johan Wennborg
European patent attorney
Europeiskt designombud

08-661 21 16
070-300 00 93
johan.wennborg@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Maskinteknik, KTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • EG-designombud
 • Diplôme Universitaire: Patent Litigation in Europe
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Johan Wennborg är patent- och designkonsult på Kransell & Wennborg sedan 2002. Inom patentområdet hjälper han sina kunder med en rad olika frågor, såsom utvärdering av uppfinningar, patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar, patentstrategier och konsultation i samband med patenttvister i Sverige och internationellt liksom bevakning och utvärdering av andras patent. Han agerar också som tekniskt biträde vid patenträttsliga rättegångar i Sverige. Johan har tidigare arbetat som granskare vid det europeiska patentverket, EPO (1997-2002) och som patentingenjör vid ABB AB (1992-1997). Dessförinnan arbetade han med industriell marknadsföring och projektledning. Johan har en bred teknisk kompetens och erfarenhet inom framförallt det mekaniska området. Från sin nuvarande och sina tidigare anställningar har han särskild erfarenhet inom låsteknik, butiksinredningssystem och varupresentation, förpackningsteknik och ventilationsteknik. Inom designområdet hjälper han sina kunder med exempelvis skyddsbarhetsbedömningar, designansökningar, intrångsutredningar, invändningar och analys av andras designskydd.

Jaana Falk
European patent attorney

08-662 54 76
070-545 13 56
jaana.falk@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Teknisk fysik, KTH, 1998
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Jaana Falk är sedan 2005 patentkonsult på Kransell & Wennborg och hjälper dig med alla dina patentrelaterade ärenden, bland annat utarbetande och handläggning av patentansökningar, intrångsutredningar och product clearances. Jaana var tidigare anställd som patentkonsult på Ehrner & Delmar Patentbyrå AB (2001-2005) och innan det (1997-2001) som patentingenjör på Patent- och registreringsverket (PRV), där hon handlade nationella såväl som internationella patentansökningar. Jaana har erfarenhet från många tekniska områden, såsom tele- och datakommunikation, elkraft, elektronik och även inom mekanik.

Christer Dahnér
European patent attorney

08-661 06 62
070-440 91 10
christer.dahner@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Christer Dahnér är sedan 2007 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Christer har tidigare varit patentkonsult på LA Groth & Co (1993-1995) samt Valea (2001-2007). Christer har också arbetat som patentingenjör inom industrin, först på Telefonaktiebolaget LM Ericsson (1995-1998) och sedan på Ericsson Mobile Communications (1998-2001). Teknikmässigt har Christer erfarenhet från telekommunikation, mjukvara, elkraft och elektronik.

Anders Lindroth
European patent attorney

08-122 070 67
070-775 96 75
anders.lindroth@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Elektroteknik, LTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Anders Lindroth är sedan 2008 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Anders var tidigare anställd på Awapatent (2004-2008), men har även bred erfarenhet från tidigare tjänster som systemarkitekt, utvecklare, och managementkonsult på AU-System/Teleca (2001-2004) och Accenture (1997-2000). Anders har därmed direkt erfarenhet av utveckling inom telekommunikationssystem och mjukvara. Han har stor erfarenhet av att skapa och skydda patenträttigheter inom telekommunikation, elkraft, multimedia, säkerhetssystem, elektronik, halvledare och även mekanik.

Roland Mezöfi
European patent attorney

08-661 21 04
0708-40 77 55
roland.mezofi@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Elektroteknik, LTH; Magisterexamen Matematik, Lunds universitet
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Roland Mezöfi är sedan 2010 patentkonsult på Kransell & Wennborg och arbetade tidigare som patentkonsult på Awapatent. Han hjälper sina kunder med allt som rör patent, såsom utarbetandet och drivandet av patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar och patentstrategier. Roland har bred erfarenhet av att driva patentansökningar i Sverige, Europa och USA. Teknikmässigt hanterar Roland ärenden i allt ifrån mekaniska lås, elkraft, tillämpningar av bildanalys, optik, allmän mekanik och fysik.

Anders Wirén
European patent attorney

08-661 21 55
0727-42 22 34
anders.wiren@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör i Kemiteknik, LTH och UCSD; Lunds Biomedicinska Forskarskola
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Anders arbetar med alla typer av patentrelaterade uppdrag, inklusive utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate, intrångsanalyser, patentstrategier och avtalsrelaterade frågor. En stor del av sin tid ägnar Anders åt övergripande rådgivning i frågor som spänner över teknik, juridik och affärer. Vidare är Anders en ofta anlitad föreläsare. Anders arbetar inom många teknikområden. Hans expertis finns inom kemiteknik, miljöteknik, kemi, life science och han har särskilt stor erfarenhet av cancerdiagnostik, antikroppsteknik, biobränsleproduktion samt pappersindustri. Tidigare arbetade Anders på Awapatent AB (2006-2010) och PRV (2004-2006).

Magnus Nordin
European patent attorney

076-321 26 90
magnus.nordin@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Elektroteknik, LTU
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Magnus Nordin är sedan 2011 patentkonsult på Kransell & Wennborg och arbetar med många typer av uppdrag, såsom utformande och hantering av patentansökningar på global basis, invändningar, intrångsutredningar, Freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar och patentstrategier. Magnus var tidigare patentkonsult på Awapatent (2000-2011). Han har även erfarenhet från inhouse-jobb ute hos kunder. Magnus är en ofta anlitad föreläsare och har undervisat och handlett i många år på patentområdet. Teknikmässigt har Magnus erfarenhet från bland annat data- och telekomsystem, elektronik, elkraft och system. Magnus är expert på mjukvarupatentering och har god inblick i gällande praxis på olika marknader. Han har även skrivit flera artiklar på området.

Henrik Bratt
European patent attorney

0735-13 92 90
henrik.bratt@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör i Kemiteknik, LTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Henrik Bratt anställdes på Kransell & Wennborg 2011. Han arbetade tidigare som patentkonsult på Awapatent i Helsingborg, München och Stockholm i sju år. Henrik har även en bakgrund som forskare på bioteknikföretaget Bioinvent i Lund där han arbetade med att bl.a. karaktärisera terapeutiska antikroppar. Henrik har erfarenhet av alla typer av patentrelaterade uppdrag, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, överklaganden, freedom-to-operate-analyser, intrångsanalyser m.m. Han har även en bred teknisk kompetens och har arbetat med patent inom många olika teknikområden, t.ex. processteknik, bioteknik, materialkemi, medicinteknik, mekanik och telekommunikation.

Tomas Eriksson
European patent attorney

08-122 049 82
070-2487794
tomas.eriksson@kw.se

Mer info

 • Teknologie doktor Informationsteori, LTH
 • Civilingenjör Elektroteknik, LTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Diplôme Universitaire: Patent Litigation in Europe
 • Medlem IEEE
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Tomas Eriksson är sedan 2012 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med konsultation, utarbetande och handläggande av patentansökningar avseende informationsteknologi, elektronik, data- och elektroteknik. Han har erfarenhet av internationella, europeiska, svenska, amerikanska samt andra nationella ansöknings-, invändnings-, och besvärsprocesser, patenterbarhetsbedömningar och intrångsfrågor. Han har även erfarenhet av inhouse-jobb ute hos kunder samt att verka som handledare och utbildare. Innan han började arbeta som patentkonsult tillbringade han flera år som forskare inom områdena digital och trådlös kommunikation (informationsteori; källkodning, kombinerad käll- och kanalkodning samt modulation) och signalbehandling (bild- och videokompression). Han är författare till fler än 20 granskade journal- och konferensartiklar.

Daniel Fritsche
European patent attorney

031-303 74 90
0720-50 55 76
daniel.fritsche@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Teknisk fysik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Daniel Fritsche är sedan 2013 patentkonsult på Kransell & Wennborg och arbetar med många typer av patentrelaterade uppdrag, såsom utarbetande och global hantering av patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar, freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar och patentstrategier. Daniel har bred teknisk kompetens och har bland annat arbetat inom elektronik, belysning, radarteknik, nanoteknik, vindkraft, biometri, optik, fysik, halvledarteknik och mekanik. Daniel var tidigare patentkonsult och partner på Awapatent, och innan dess arbetade han med teknikutveckling och projektledning under nio år, varav tre år i Japan.

Magnus Nilsson
European patent attorney
Europeiskt designombud

031-303 74 80
0720-50 55 71
magnus.nilsson@kw.se

Mer info

 • Master of Computer and Information Engineering, Griffith University
 • B. Sc. Electronical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola, CTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Europeiskt designombud
 • Medlem IEEE
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Magnus Nilsson är sedan 2013 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Magnus arbetar med utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, intrångsutredningar, freedom-to-operate-analyser, due diligence-utredningar och patentstrategier, med specifikt fokus på elektronik, belysning, bildbehandling, mjukvara och molnbaserade innovationer. Magnus är även Europeiskt designombud. Magnus har ett förflutet som Senior Research engineer på Motorola Australia Pty. Ltd. där han forskade inom bild och videobehandling. Magnus var tidigare patentkonsult på Awapatent (2004-2013). Magnus är vidare teknisk expert i Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen.

Oscar Sewerin
European patent attorney

031-303 78 94
0766-77 42 12
oscar.sewerin@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Maskinteknik, LTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Oscar Sewerin är sedan 2014 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med alla typer av patentrelaterade ärenden, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, freedom-to-operate-analyser, intrångsanalyser, patenterbarhetsbedömningar, m.m. Teknikmässigt arbetar Oscar främst inom mekanikområdet där han har en bred erfarenhet inom fordonsindustrin. Han har även erfarenhet från andra teknikområden såsom exempelvis medicinska anordningar, vindkraft och fysik. Oscar har ett förflutet som beräkningsingenjör och arbetade som konsult på Epsilon där han utförde tekniska strukturberäkningar för kunder inom framförallt fordonsindustrin och offshore-industrin. Närmast kommer Oscar från Awapatent där han arbetade som patentkonsult 2010-2014. Oscar är vidare teknisk expert i Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen.

Johan Piscator
European patent attorney

031-303 78 93
0766-77 42 13
johan.piscator@kw.se

Mer info

 • Teknologie doktor Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers
 • Civilingenjör Elektroteknik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Johan Piscator är sedan 2014 patentkonsult på Kransell & Wennborg och han arbetar med utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, intrångsundersökningar, freedom-to-operate analyser, patentstrategier samt övrig konsultation i patentrelaterade frågor. Johan har bred teknisk kompetens inom elektronik, fysik och mekanik och har arbetat med patent inom bland annat mikrovågsteknik, telekommunikation, nanoteknik, halvledarteknik och belysning. Johan var tidigare patentkonsult på Awapatent (2010 - 2014).

Jakob Wallin
European patent attorney

0766-77 90 66
jakob.wallin@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Maskinteknik, LiTH
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt patentombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Jakob Wallin är sedan 2014 patentkonsult på Kransell & Wennborg där han utför alla typer av patentuppdrag. Han har studerat maskinteknik med specialisering inom mekatronik och hydraulik. Jakob kommer närmast från Wuesthoff & Wuesthoff i München (2011-2014) där han arbetade som patentkonsult, huvudsakligen med europeiska patentansökningar och invändningsförfaranden. Tidigare har Jakob arbetat som patentingenjör på Scanias patentavdelning (2010-2011) och som granskare på PRV (2008-2010) samt utfört examensarbete vid Atlas Copco Rock Drills (2007). Jakob har även varit anlitad som patentkunnig meddomare vid Oslo tingsrätt.

Fredrik Öisjöen
European patent attorney

031-303 78 91
0707-90 04 89
fredrik.oisjoen@kw.se

Mer info

 • Teknologie doktor Mikroteknologi och Nanovetenskap, Chalmers
 • Civilingenjör Teknisk fysik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud

Fredrik Öisjöen är sedan 2016 patentkonsult på Kransell & Wennborg och han arbetar med utarbetande och handläggning av patentansökningar, invändningar, intrångsundersökningar, freedom-to-operate analyser, patenterbarhetsbedömningar, samt övrig konsultation i patentrelaterade frågor. Fredrik har bred teknisk kompetens inom elektronik, fysik, och mekanik och har arbetat med patent inom bland annat medicinteknik, nanoteknik, belysning, samt inom fordonsindustrin. Tidigare forskade Fredrik inom supraledande sensorer för medicinska tillämpningar med fokus på magnetiska nanopartiklar och medicinska avbildningstekniker, men även på karakterisering och tillverkning av supraledande komponenter. Närmast kommer Fredrik från Awapatent där han arbetade som patentkonsult 2012 - 2016.

Martin Holmberg
European patent attorney

070-992 70 50
martin.holmberg@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Kemiteknik, Helsingfors Tekniska Högskola
 • Auktoriserat Europapatentombud
 • Svenskt Patentombud

Martin Holmberg är sedan 2016 patentkonsult på Kransell & Wennborg. Han arbetar med allt som rör patent, med början från rådgivning kring patentstrategier, utarbetande och hantering av patentansökningar globalt, invändningar, intrångsbedömningar, due-diligence och freedom-to-operate analyser. Martin började på Stockholms Patentbyrå AB 1992 och kommer senast från Bergenstråhle & Partners, där han arbetade 1999-2015. Han har en bred kemibakgrund med erfarenhet av många olika områden såsom life science, medicinsk teknik, bioteknik, miljöteknik och livsmedelsteknik. Martin har deltagit som tekniskt biträde vid processer inför Stockholms Tingsrätt. Han har varit aktiv i utbildningsfrågor inom epi, European Patent Institute och även fungerat som tutor och föreläsare.

Andreas Svensson
European patent attorney

031-745 82 59
072-050 91 40
andreas.svensson@kw.se

Mer info

 • Master of Science in Management of Intellectual Property Law, Queen Mary College, University of London
 • Certificate in Intellectual Property Law, Queen Mary College, University of London
 • Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers
 • Auktoriserat Europapatentombud

Andreas Svensson är sedan 2017 patentkonsult på Kransell & Wennborg och hjälper sina kunder med många olika typer av patentrelaterande ärenden, såsom utarbetande och handläggning av patentansökningar, patenterbarhetsbedömningar, patentbevakningar, patentportföljshantering, utarbetande och inlämning av erinran, invändningar, freedom-to-operate-utredningar, due diligence-utredningar samt stöd vid upprätthållande av patent och intrångstvister. Andreas har maskinteknik som teknisk bakgrund, men hans patentområde spänner över flera teknikområden, alltifrån mekanik till elektronik och material, med särskilt fokus på fordonsteknik, byggnadskonstruktion och material, last- och förtöjningssystem, medicinteknik, dispensrar samt diverse konsumentprodukter. Närmast kommer Andreas från Zacco där han arbetade som patentkonsult (2014 – 2017). Andreas påbörjade sin karriär inom IP år 2006 och har tidigare arbetat på IP avdelningen hos Kongsberg Automotive, patentavdelningen hos SCA Hygiene Products AB samt som ombud hos Awapatent.

Tom Hansen
Varumärkeskonsult
Europeiskt Designombud

08-663 71 46
070-580 30 96
tom.hansen@kw.se

Mer info

 • EG-varumärkesombud
 • EG-designombud
 • Delägare i Kransell & Wennborg

Tom Hansen är sedan 1980 varumärkes- och designkonsult hos Kransell & Wennborg. Han är chef för varumärkes- och designavdelningen och hanterar alla frågor kring varumärken/design, såsom handläggning av registreringsärenden, förundersökningar, bevakningar, intrångsutredningar, strategisk rådgivning, avtal och överlåtelser.

Lena Rapp
Patent paralegal
Europeiskt designombud

031-303 78 92
0730-25 84 07
lena.rapp@kw.se

Mer info

 • Office Manager, Göteborg
 • Europeiskt designombud

Lena Rapp är sedan september 2013 patent paralegal och europeiskt designombud på Kransell & Wennborg. Lena kommer närmast från AWAPATENT AB där hon mellan åren 2000-2013 arbetade som patent paralegal. Hon har tidigare arbetat som advokatsekreterare och VD-sekreterare. Lena är kontorsansvarig för Kransell & Wennborgs göteborgskontor.

Mikaela Dahlquist
Patent paralegal

08-122 070 63
mikaela.dahlquist@kw.se

Mer info

Mikaela Dahlquist är sedan 2006 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Hon har erfarenhet av arbete med patent och har tidigare arbetat som sekreterare på Västerås tingsrätt (1979-1985), Panamas Generalkonsulat (1987-1990), Teamwork (1990-1991), Foyen & Partners Advokatbyrå (1992-1993) och Advokatfirman Lindahl (1993-2005).

Agneta Dahlén
Patent paralegal

08-662 57 49
agneta.dahlen@kw.se

Mer info

Agneta Dahlén är sedan maj 2011 patent paralegal på Kransell & Wennborg och har lång erfarenhet av arbete med patent. Agneta har tidigare arbetat som patent paralegal på Albihns.Zacco AB, AWAPATENT AB och en industripatentavdelning. Agneta är Diplomerad IP-assistent från IP-akademin.

Ejvor Ullberg
Patent paralegal

08-122 049 83
ejvor.ullberg@kw.se

Mer info

Ejvor Ullberg är sedan februari 2013 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Ejvor har en lång erfarenhet inom branschen. Hon kommer närmast från AWAPATENT AB där hon mellan åren 2006-2013 arbetade som patent paralegal / paralegal. Hon har tidigare arbetat som patent paralegal på såväl små som stora patentbyråer samt vid industripatentavdelningar.

Emelie Burström
Patent- och varumärkesassistent

08-661 21 55
emelie.burstrom@kw.se

Mer info

Emelie Burström är sedan 2014 patent- och varumärkesassistent på Kransell & Wennborg. Emelie har tidigare arbetat som nämndsekreterare hos Pressens Opinionsnämnd. Emelie är utbildad Paralegal vid Påhlmans Handelsinstitut.

Lisbeth Pfister
Patent paralegal

031-797 13 04
0702-35 85 65
lisbeth.pfister@kw.se

Mer info

Lisbeth Pfister är sedan april 2015 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Lisbeth kommer närmast från Awapatent AB där hon mellan åren 2004-2015 arbetade som patentassistent/patent paralegal. Hon har tidigare arbetat med administration inom import av konfektion.

Nina Rehn
Patent paralegal

08-122 049 81
nina.rehn@kw.se

Mer info

Nina Rehn är sedan 2017 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Hon har erfarenhet av arbete med patent och Nina har tidigare arbetat som patent paralegal på Zacco Sweden AB mellan åren 2008-2017. Hon har även tidigare jobbat med administration på ett IT-utbildningsföretag (2000-2008).

Johanna Freeman
Patent Paralegal

031-745 82 58
073-500 43 13
johanna.freeman@kw.se

Mer info

Johanna Freeman är sedan 2017 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Hon har erfarenhet av arbete med patent och varumärken och har tidigare arbetat som IP Coordinator på Awapatent AB mellan åren 2000-2017. Johanna har studerat internationell administration med inriktning engelska vid Linnéuniversitetet, Växjö, samt vid University of Central Missouri, USA.

Else Norman
Patent paralegal

076-319 42 38
else.norman@kw.se

Mer info

Else Norman är sedan maj 2018 patent paralegal på Kransell & Wennborg. Else har en lång erfarenhet inom branschen. Hon kommer närmast från AWAPATENT AB där hon mellan åren 2010-2018 jobbade som patent paralegal. Hon har tidigare arbetat som patent paralegal på patentbyråer och en industripatentavdelning.

Per Sjöberg
Sökspecialist

073-569 90 72
per.sjoberg@kw.se

Mer info

 • Civilingenjör Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola

Per Sjöberg är sedan 2018 sökspecialist på Kransell & Wennborg och arbetar med nyhetssökningar, freedom-to-operate-sökningar samt invändningssökningar. Per har mångårig erfarenhet av sökningar (2010) i patentdatabaser samt arbete som patentombud inom teknikområdena mekanik, fartygsteknik, virtual reality, hygienteknik samt fordonsindustri. Per har även erfarenhet från arbete inom produktutveckling som konstruktör. Närmast kommer Per från Awapatent där han arbetade som patentkonsult (2014 – 2016) samt SCA Hygiene Products där han arbetade som patentingenjör (2016-2017).

Tobias Modin
Receptionist och kontorsassistent

08-661 21 55
tobias.modin@kw.se

Mer info

Tobias Modin är sedan 2018 receptionist och kontorsassistent på Kransell & Wennborg. I juni 2015 tog Tobias examen från Sundsta- Älvkullegymnsiet. Han har tidigare jobbat inom restaurang- och handelsindustrin.

Amanda Lundblad
Kontorsassistent

08-661 21 55
amanda.lundblad@kw.se

Mer info

Amanda Lundblad är sedan 2012 receptionist och kontorsassistent på Kransell & Wennborg. Hon har tidigare arbetat extra med bland annat planering av olika event.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd