Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Carl Bruce

European patent attorney

0735-45 34 18
carl.bruce@kw.se

  • Teknologie doktor Fiber- och Polymervetenskap, KTH
  • Civilingenjör Kemi och Kemiteknik, KTH
  • Auktoriserat Europapatentombud

Carl är sedan 2019 sökspecialist och patentkonsult på Kransell & Wennborg där han arbetar med nyhetssökningar, freedom-to-operate-sökningar, validitetssökningar samt utarbetande och handläggande av patentansökningar avseende kemi och kemiteknik. Carl har särskilt stor erfarenhet inom pappersteknik, materialkemi, förnyelsebara material, nanocellulosa, polymerteknologi samt ytbeläggningar. Tidigare arbetade Carl som patentingenjör med fokus på polymer- och pappersteknik på PRV (2016-2019) och som forskare på ABBs forskningscenter inom kemi och polymera material (2015-2016).

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd