Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd

Kunder

Kransell & Wennborg representerar ett stort antal företag, svenska såväl som utländska. Vi representerar allt från enskilda uppfinnare och s.k. start up-företag till stora multinationella koncerner.

Vi har vidare ett stort antal patent- och advokatbyråer runt om i världen som kunder. Vi assisterar dessa främst vad avser europeiska och svenska ansökningar för deras kunders räkning.

Kransell & Wennborg | Patent, varumärken och designskydd